Audit energetic

| Certificat de performanta energetica | Verificare autorizata proiecte | Proiectare | Expertiza tehnica
 
 
Parteneri:
 
Agentie de turism
E-ON-gaz-distributie
Transgaz
CPL-Concordia
Proconfort Sibiu

AUDIT ENERGETIC + CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

Termografiere 1 Termografiere 2

Legislatie: L199/2000, L325/2002, L211/2003, L372/2005, OG 174/2002,
OG 22/2008, OUG 180/2008

OUG 18/2009, Ordinul MTCT(MLPAT) nr.157/2007, Ordinul MDRL(MLPAT) nr.1083/2009

Reglementari tehnice:NP 047-2000, NP 048-2000, NP 049-2000, MP 017-2002, MP 024-2002, Mc 001/1-2006, Mc 001/2-2006, Mc 001/3-2006.

ATESTARI

Auditor energetic

pentru cladiri – gradul I, atestat de MTCT (MLPAT)
in specialitatea: constructii si instalatii aferente(AEIci)
In contextul necesitatii eficientizarii consumului de energie, apar evidente avantajele aplicarii prevederilor Legii nr.372/2005, care promoveaza cresterea performantei

energetice

a cladirilor si a instalatiilor aferente.

ACTIVITATEA DE AUDIT ENERGETIC CUPRINDE DOUA DIRECTII PRINCIPALE IN FUNCTIE DE INTERESUL BENEFICIARULUI.

ATUNCI CAND SE URMARESTE EXECUTAREA UNOR LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A UNEI CLADIRI, ESTE NECESARA O LUCRARE COMPLETA DE ” AUDIT ENERGETIC”(1).

IN SITUATIA IN CARE SE URMARESTE ELABORAREA UNUI DOCUMENT CU CARACTER INFORMATIV PRIVIND PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII, SE ELIBEREAZA “CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA”(2).

ACESTE ACTIVITATI SE REALIZEAZA DE CATRE “AUDITORI ENERGETICI” PENTRU CLADIRI, ATESTATI CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE.

  1. Auditul energetic

presupune elaborarea unei documentatii, care in forma completa cuprinde:
 1. Expertiza energetica

  pentru:
 • Anvelopa cladire (caracteristici termotehnice, compartimentare interioara, etanseitate la aer, etc.)

 • Instalatiile de incalzire si de alimentare cu apa calda de consum

 • Instalatii de ventilare si climatizare

 • Instalatii electrice (iluminat integrat al cladirii)

 • Conditii de climat interior

 1. Diagnoza energetica

  pentru:
 • Anvelopa cladire

 • Instalatii incalzire

 • Istalatii apa calda de consum

 • Instalatii de climatizare

 • Instalatii de ventilare

 • Instalatii electrice

 1. Audit energetic

  al cladirii
 2. Analiza economica a rezultatelor auditului. Evidentierea costurilor pentru solutiile de reabilitare si/sau modernizare termo – energetica, in minim doua variante

 3. Analiza confortului ambiental in interiorul cladirii

 4. Raport de expertiza energetica

 5. Certificat de performanta energetic


Performanta energetica a cladirii se determina in urma stabilirii urmatoarelor considerente:izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie.

In scopul definirii parametrilor care stau la baza cresterii performantei energetice si a elaborarii documentatiei tehnico-economice privind concluziile si solutiile pentru reabilitarea termo-energetica a unei cladiri, se desfasoara activitatea de " audit energetic", care in final se concretizeaza cu "certificatul de performanta energetica al cladirii".

  2. Certificatul de performanta energetica a cladirii, in conformitate cu Legea nr.372/2005, se elaboreaza atat pentru cladirile care se construiesc, cat si pentru cladirile existente care sunt vandute, inchiriate sau ipotecate.

Certificatul cuprinde valori de referinta prevazute in legislatie, reglementarile tehnice si metodologiile de calcul mai sus amintite, care permit beneficiarilor sa evalueze performanta energetica a cladirii.

Certificatul este insotit de recomandari de reducere a cheltuielilor privind consumurile de energie termica si electrica, prin adoptarea unor solutii tehnice pentru imbunatatirea performantei energetice a cladirii.

Certificatul de performanta energetica a cladirii se defineste ca fiind documentul tehnic cu caracter informativ ce atesta performanta energetica a unei cladiri.

Prin certificatul energetic, potentialul cumparator sau chirias este informat asupra performantei energetice a cladirii, exprimata, in principal, prin:

- consumul total anual specific de energie, exprimat in kWh/mp arie utila, respectiv prin consumul de caldura anual specific pentru incalzire, apa calda de consum si iluminat;

- eficienta energetica a apartamentului, prin incadrarea acestuia intr-o clasa energetica (de la clasa A-eficienta energetica ridicata, la clasa G-eficienta energetica scazuta), functie de consumul total anual specific de energie.

Cele mai multe cladiri vechi din Romania sunt incadrate in clasele energetice C si D, avand consumuri specifice anuale pentru incalzire, apa calda de consum si iluminat peste 200 kWh/m.p.an.

Tinta consumului anual specific de energie pentru incalzire este de sub 100 kWh/m.p.an si a fost stabilita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009.

Certificatul este valabil zece ani de la data emiterii si se elaboreaza de catre auditori energetici pentru cladiri, persoane fizice atestate.

 

copyright©2008 Tialco | design: ORKAS  |  sitemap